Lihakauppiasalan EU-säännöksiä

Koska Suomi on osa Euroopan Unionia, EU-direktiivit säätelevät vahvasti myös meidän elintarvikekauppaamme aina tuottajalta kuluttajan pöytään. Välillä direktiiveistä ja asetuksista on vaikea pysyä ajan tasalla, joten Helsingin Lihakauppiasyhdistys Ry pyrkiikin tiedottamaan jäsenilleen aina uusista muutoksista sitä mukaa, kun sellaisia ilmenee. Jos sinulla on mielessäsi jokin kysymys liittyen EU-säännöksiin, ota yhteyttä niin yritämme etsiä vastauksen.

Säädösten periaatteet pähkinänkuoressa

Periaatteessa alaamme ohjaavat kolme eri ministeriötä, jotka ovat:

  • Kauppa- ja teollisuusministeriön markkinaosasto, jolle nimensä mukaan kuuluu kilpailu-, kuluttaja- ja elintarvikeasioiden ryhmä
  • Maa- ja metsätalousministeriö jolle kuuluu elintarvike -ja terveysosasto
  • Sosiaali- ja terveysministeriö jolle kuuluu ehkäisevä sosiaali- ja terveyspolitiikka

Tällä hetkellä lienee kauppaa koskevista laista tärkeimpiä omavalvonta- ja hygieniaosaaminen, jolla on kuluttajan turvallisuuden ja terveyden kannalta erittäin tärkeä merkitys. Hyvin hoidettu omavalvonta- ja hygieniaosaaminen takaa parhaiten elintarvikkeiden laadun ja hygienian. Omavalvonta tarkoittaa tuotteen laadun ja hygienian seuraamista aina tuottajalta kuluttajalle saakka. Tuore-elintarvikkeiden myyjille on pakollista suorittaa hygieniapassi, jolla osaaminen todistetaan. Jos omavalvontaa ei noudateta, ryhtyvät viranomaiset toimenpiteisiin ja sanktioihin.

Elintarvikelainsäädäntö

Elintarvikelainsäädäntö on niin laaja, että emme kykene sitä kokonaisuudessaan tyhjentävästi kertomaan nettisivuillamme. Sen sijaan pyrimme täällä antamaan tietoa sekä neuvomaan jäseniämme sekä EU-säännöksistä että myös kansallisista uusista laista ja asetuksista. Voit tutustua elintarvikelakiin tästä.

Kysyttävää tai palautetta? Ota yhteyttä!

Onko sinulla kysyttävää alaa säätelevistä direktiiveistä, säännöistä tai voimaan tulleista lakimuutoksista? Ota yhteyttä niin etsitään vastaus yhdessä!  Helsingin Lihakauppiasyhdistys Ry järjestää myös monia kokouksia, joissa mieltä askarruttavia asioita on mahdollista ottaa esille ja pohtia koko jäsenistön voimin.